Strada Livezi, Bistriţa

Descriere
Amenajare și modernizare străzi în zonele noi de locuințe din Municipiul Bistrița.
Execuţie
Data contractului: 24-08-2011

Perioada execuţiei: 2011-2012

Detalii proiect
Valoare totală ~ 2.150 mii lei fără TVA
Beneficiar
Municipiul Bistrița