Alte servicii

ARL Cluj  S.A. execută servicii de transporturi generale şi specializate, precum şi livrări de semifabricate: mixturi asfaltice, agregate (balast, cribluri, nisip şi pietriş concasat).