Infrastructură

ARL Cluj S.A. a executat lucrări de ranforsări sistem rutier, covoare asfaltice, tratamente bituminoase rutiere, ziduri de sprijin, podeţe, marcaje rutiere, refaceri după calamităţi (sistem rutier, ziduri de sprijin, terasamente, podeţe), înlocuire rosturi, hidroizolaţii şi refacere căi de comunicaţii, poduri, întreţinere drumuri, apărări de mal şi regularizări de cursuri, lucrări de deszăpezire, consolidări versanţi de sprijin, platforme industriale, pasaje căi ferate, reparaţii capitale şi modernizări drumuri judeţene şi comunale.

Printre proiectele finalizate pe care le are în portofoliu se numără:

 • Reabilitare drum naţional DN19 Bihor – Satu Mare
 • Modernizare stradă şi pasaj cale ferată în municipiul Bistriţa, str. Sigmirului
 • Modernizare drumuri şi realizare pod nou în oraşul Târgu Lăpuş
 • Reabilitare şi modernizare străzi în zona centrală a municipiului Bistriţa
 • Consolidare DN1 prin coloane forate zona Turda
 • Drumul Naţional DN19C, lângă Săcuieni
 • Pista de atletism Cluj Arena
 • Platformele de la Polus Center Cluj, Metro Oradea, Gold Plaza Baia Mare, Leoni Bistrița
 • Reabilitare şi modernizare străzi în municipiul Turda, zona Băile Turda şi oraşul Sângeorz-Băi
 • Modernizare strada Grănicerilor în municipiul Baia Mare
 • Reabilitare drum naţional Târgu Mureş – Sărăţel, DN15A şi DN15l
 • Modernizare Bd. Unirii Baia Mare
 • Parcul Industrial Bistriţa Sud
 • Modernizare strada Electrolizei, Baia Mare

În prezent, principalele contractele în derulare sunt:

 • Reabilitare DJ 792A Beliu – Tinca – Leş
 • Drum de centură în Municipiul Oradea
 • Modernizarea infrastructurii privind siguranţa circulaţiei pe DN1, pe raza a 12 localităţi, din Tureni, jud. Cluj, până în Oşorhei, jud. Bihor
 • Reabilitare DN18, între localităţile Borşa – Şesuri, jud. Maramureş
 • Modernizare str Făget din municipiul Cluj-Napoca
 • Reabilitare străzi în Orașul Borșa – Lot 2,4 și 6
 • Amenajare străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița – Lot 1, 4, 5, 6