Valorile companiei

Integritate

Conduita noastră față de părțile interesate (clienți, acționari, angajați, furnizori, subcontractanți, autorități guvernamentale și de reglementare, concurenți, mass-media) și față de societate în ansamblul său este impecabilă.

Responsabilitate

Ne îndeplinim angajamentele și ne asumăm responsabilitatea pentru toate acțiunile noastre. Promitem doar ceea ce putem livra.

Corectitudine

Suntem politicoși și tratăm toate părțile interesate cu profesionalism. Promovăm egalitatea de șanse și creăm un mediu caracterizat printr-un comportament corect și liber de orice formă de hărțuire.

Conformitate

Recunoaștem importanța tuturor legilor aplicabile, reglementări, linii directoare și standarde interne și externe și le respectăm întocmai.

Transparență

Promovăm dialogul constructiv, deschis și transparent cu părțile interesate, cu respect și profesionalism.