Certificări

Managementul la cel mai înalt nivel al organizaţiei a hotărât implementarea unui Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu – Securitate şi Sănătate în Muncă în conformitate cu standardele ISO 9001:2008 (managementul calităţii); ISO 14001:2004 (managementul mediului); BS OHSAS 18001:2007 (management de sănătate şi siguranţă).

Managementul organizaţiei este conştient de faptul ca implementarea sistemului asigură îmbunătăţirea continuă a performanţelor organizaţiei prin impactul pozitiv pe care îl poate avea ca urmare a gestionării corespunzătoare a riscurilor, reducerea costurilor, creşterea credibilităţii organizaţiei şi a satisfacţiei clientului.

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

BS OHSAS 18001:2007

Mixturile asfaltice produse de noi sunt certificate de catre SRAC CERT SRL în baza standardelor SR EN 13108-1:2006, SR EN 13108-5:2006.

AFER

SR EN 13108