Reabilitare uliţe comuna Coroieni

Reabilitare ulițe în comuna Coroieni, jud. Maramureş.

Descriere
Proiect integat: Reabilitare ulițe în comuna Coroieni, reabilitare cămine culturale în localitatea Baba, construcție centru social pentru persoane în vârstă, în comuna Coroieni, jud. Maramureș.
Execuţie
Data contractului: 22-08-2014

Perioada execuţiei: 2014-2015

Beneficiar
Comuna Coroieni