Proiect 6R14

Descriere
Proiect VI de Reabilitare drumuri, lot E contract 6R14 – Proiectare și execuție DN15A Reghin-Sărățel și DN15 Târgu-Mureș-Reghin.
Execuţie
Data contractului: 01-06-2011

Perioada execuţiei: 2011-2015

Detalii proiect
72 km drum național

Valoare totală ~ 150.126 mii lei fără TVA

Beneficiar
CNADNR