Parc Industrial, Bistrița

Construcție Parc Industrial Bistrița Sud.

Descriere
Construcție Parc Industrial Bistrița Sud.
Execuţie
Data contractului: 11-03-2014

Perioada execuţiei: 2014-2015

Detalii proiect
Valoare totală ~ 19.535 mii lei fără TVA
Beneficiar
Municipiul Bistrița